Xamarin-or-Cordova-

زامارین یا آپاچی کوردووا؛ کدامیک بهتر است؟

اغلب در زندگی واژه “خوب”، دشمن “بهترین” است. مردم معمولا به جای تلاش برای شناختن و یافتن بهترین انتخاب، صرفاً از بین انتخاب هایی که خوب تلقی می شوند، دست به انتخاب می زنند.

Streaming-in-Spark-Flink-and-Kafka

جریان داده در اسپارک، فلینک و کافکا

شاید شما نیز تاکنون توصیه های در مورد استفاده از هریک از این سه مورد را شنیده باشید. بد نیست پیش از انتخاب، مقاله ی زیر را که به مقایسه ی بین اسپارک، فلینک و کافکا می پردازد مطالعه کنید.

slick

سادگی و امنیت sql با استفاده از slick

اسلیک (Slick) روشی برای نوشتن پرس و جو های اس کیو ال به صورت رشته هایی با API مناسب برای مدیریت ارتباطات و تهیه نتایج است که با اسکالا یکپارچه شده است. در اینجا به نحوه ی کار با اسلیک خواهیم پرداخت.