Xamarin-or-Cordova-

زامارین یا آپاچی کوردووا؛ کدامیک بهتر است؟

اغلب در زندگی واژه “خوب”، دشمن “بهترین” است. مردم معمولا به جای تلاش برای شناختن و یافتن بهترین انتخاب، صرفاً از بین انتخاب هایی که خوب تلقی می شوند، دست به انتخاب می زنند.